Barrier / Bariyer

The work Barrier is constructed from a wood skeleton and canvas. In the image, the barrier that is placed in between the doors will be placed between the paintings in the exhibition space, letting through/not letting through the passage between three- dimensional works and painting. This passage will allow for the state of thinking intuitively, serendipitously, just like the way in which painters think while working on canvas. The desire to go beyond painting on canvas and to work with objects pushes me towards working three-dimensionally in my artistic practice.

Yaşadığımız ülkede, bariyerler gerek güvenlik önlemleri maksatlı gerekse kentsel dönüşümün getirdiği bir sokak ya da cadde “nesnesi olarak hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. 2017’de Diyarbakır’ın Sur ilçesini ziyaretim esnasında gördüğüm polis bariyeri bu işlerin çıkış noktasıdır. Bu sergi mekanında, bariyerler, temsili olarak geçiş/geçemeyiş nesnesi olarak engel oluşturmayı amaçlamıştır. Bu durumda bu geçiş tıpkı bir ressamın iki boyutlu düzlem üzerinde düşünme hali gibi sezgisel, rastlantısal durumlara izin verecektir.

 

 

Acrylic paint on canvases, wood construction, cement,   120x160x50 cm (4 pieces) , 2017