Roof / Dam

Roof, 2018, Public Intervention, 4. Mardin Biennial

“The sense of infinity lies within us. It depends mostly on the expansion of a kind of a creature that is slowed down by life, brought to a halt by being cautious, but which revives once we are left to our own devices. We are transported to a completely different place once we remain still; we begin dreaming in an infinite world.” *

Roof is the projection of roads I travel on; places I stop by in a geography that I am not acquainted with. During my stay in Mardin, as I am looking onto the city from where I am, register the “infinite” landscape by following the trail of the topographic scenery created by the intervention of the inhabitants on roof tops, in line with geographical conditions I draw and follow my own limits. Somehow, I always end up in the same place. In this circle, I try to leave a mark- within my own limits – on the surrounding geography.

Each intervention I make on the roof tops- the limits of persons/ on their private property- will eventually be aimed at questioning the concept itself on the limits- geography (of a particular geographical space/region) which will become functional within the framework of the relationship I am trying to establish with them.

* G.Bachelard, Poetics of Space.pp.224

Dam, 2018, Kamusal Müdahale , 4. Mardin Bienali (3 ayrı dam, iki farklı mekanda konumlandırılmıştır.)

Kullanılan malzeme: Sarı yol çizgi boyası

“Uçsuz bucaksızlık bizim içimizdedir. Yaşamın yavaşlattığı, tedbirli olmanın durdurduğu ama yalnız kaldığımızda yeniden işe koyulan bir tür varlık genleşmesine bağlıdır. Hareketsiz kalır kalmaz, başka bir yerde oluruz; uçsuz bucaksız bir dünyada düş kurarız.”*

Dam, yaşamadığım bir coğrafyada takip ettiğim yolların, uğradığım yerlerin bir izdüşümüdür. Mardin’de bulunduğum süreçte, bulunduğum mekanlardanşehre baktığımda  “uçsuz bucaksız”görüntünün kaydını tutup, insanların coğrafi koşullar doğrultusunda damlara yaptığı müdahalelerin oluşturduğu topografik görüntünün izlerini sürerek, çizdiğim sınırları takip ediyorum. Takip ettikçe de aynı yere geliyorum. Bu döngüde -kendi sınırlarım- etrafında o coğrafyaya bir iz bırakmaya çalışıyorum.

Damlara yaptığım müdahalelerin her biri o cağrafyaya –kişilerin sınırlarına, özel mülkiyetlerine yaptığım müdahale ve onlarla kurmaya çalıştığım ilişki doğrultusunda işlevsel bir hale gelecek ve sınır-coğrafya (kendine has coğrafi alan/bölge) kavramını kendi içerisinde sorgulamayı amaçlayacaktır.

* G.Bachelard, Mekanın Poetikası.s.224

Didem Erbaş, Roof, 2018, Public Intervention / Dam, 2018, Kamusal Müdahale, Mezopotamya Aile Çay Bahçesi (III) /

 Marangozlar Kahvesi (I) (Fotoğraf: Yaren Akbal)


 

Didem Erbaş, Dam, 2018, Kamusal Müdahale, Marangozlar Kahvesi (II)