Barrack / Baraka

 

“In “Barrack,” Didem Erbaş explores the perception of transforming space in a to a new and creative way over an individual’s potential to change the environment that she lives in. While the installation within the exhibition tries to visualize the perception of sheltering phenomenon where it was constructed due to a number of reasons, such as climate, sheltering and security; the installation also prompts the audience to engage in questioning the basic needs of humanity. Psychogeography, bringing together the values of being drifted around the cities and the nomadic world, forms theoretical foundations of this “daylong” spatial experience.

This is a story of making one’s way… It harbours plenty of routes and questions within. It is possible to visualize these routes and travel stories in the artist’s paintings. Yet, within these routes you will find questions such as: Which routes are we looking at? Are these internal routes? Or are they external routes?Aretheyrandom?Orare theyplanned?What’sisthepurposeofthisjourney?Isittoreacha target? Or is it the ability to move away from reality without having any purpose? The exhibition leaves alone its visitors with such questions and invites them to explore the site-specific venue of the exhibition while pointing out that each and every visitor will map out their own route.”

Fırat Arapoğlu

“Didem Erbaş, “Baraka”da mekanı yeni ve yaratıcı bir biçimde dönüştürme olgusunu, bireyin içinde bulunduğu ortamı değiştirme potansiyeli üzerinden ele alıyor. Mekanda yer alan enstalasyon iklim, barınma, korunma gibi nedenlerle inşa edilen geçici barınma olgusunu görselleştirirken, izleyiciyi insanlığın temel ihtiyaçlarına dair sorgulamaya geri götürüyor. Psikocoğrafya, kentin çevresinde sürüklenme ve göçebe dünyasının değerleri bir araya gelerek, bu “bir günlük” mekan deneyimini teorik altyapısını oluşturuyor.

Bu bir yola koyulma öyküsü… İçerisinde birçok rota ve sorular barındırıyor. İşte bu rotaları ve yol öyküsünü sanatçının resimlerinde görmek mümkün hale geliyor. Ama içinde şu soruları barındıran rotalar bunlar: Hangi yollara bakıyoruz? İçsel yollar mı? Yoksa dışsal mı? Rastgele mi? Planlı mı? Amaçlanan bu yolculukta bir yere varmak mı? Yoksa bir amaca sahip olmadan, gerçeklikten uzaklaşabilmek mi? Sergi, alımlayıcılarını bu sorularla baş başa bırakarak mekana davet ediyor, haritayı her bir izleyicinin kendisinin çizeceğini işaret ederek.”

Fırat Arapoğlu

 

 

Wood, Onduline Roof Sheets, Awling, 140x180x230cm, 2018

 

Photographer: Rıdvan Bayrakoğlu