Residue / Tortu

Residue, Collaboration with Eren Sulamacı, Borders, Orbits 8 Award, 2016-2017

Charcoal on paper, oil on canvas, cement on paper and stone: Didem Erbaş; Photographs: Eren Sulamacı

Residue is the outlay of the creative process of two artists producing artworks in different disciplines. It is the experiencing of intuitivism via the explorative desire of a conversation searching for neither a starting point nor a thematic union.

“Pebbles and scree. And a shard note, thin,

as the hour’s message of comfort.

Audible (before dawn?); a stone.

That made the other its target.”

Opening & closing verses of the poem,

‘Night’, by Paul Celan

 

Tortu , Didem Erbaş- Eren Sulamacı, Sınırlar Yörüngeler Ödülü , 2016-2017

Tortu, farklı disiplinlerde işler üreten iki sanatçının yaratıcı süreçlerinin bir dökümüdür. Bir yola çıkış, bir tematik buluşma aramadan, rastantısal bir sohbet arzusu ile sezgiselliğin deneyimlenmesidir. Sezgi yoluyla başlanan bu yolculuğun sonunun nereye varacağını bilmeden, bir üretim kişiyi nereye sürükleyebilir ve bu yolculuk sonu olmayan bir belirsizliğe giderken deneyimlenen malzeme, düşünüş biçimleri ve/veya bakış açısı ne gibi sonuçlara yönlendirebilir?

“Çakıl taşı ve moloz yığını
Ve bir de inceden bir kırılma sesi,

Zamanın tesellisi gibi
Duyulabilir (yarından önce mi?): bir taş, Ötekini hedef alan.”*

*Paul Celan’ın “Gece” şiirinin ilk ve son mısraları.

 

Kağıt üzerine füzen, tuval üzerine yağlı boya, kağıt üzerine çimento ve taş: Didem Erbaş; Fotoğralar: Eren Sulamacı,